Årsmøte 26.02.2022

Referat fra årsmøte den 26.02.2022 er nå tilgjengelig og kan lastes ned her.

I tillegg er Sirkula sin presentasjon, samt en oppsummering av informasjonen som ble gitt på medlemsmøte i etterkant av årsmøte lagt ut ved.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 26.02.2022

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT BFK 2, BUDOR SØR – OFFENTLIG ETTERSYN

Hytteeierforeningen har mottatt forslag til reguleringsplan for hyttefelt BFK2 i område Budor Sør. 
Det planlegges på dette feltet for 13 leilighetsbygg i to etasjer.

Eventuelle uttalelser til planen må sendes Løten kommune innen 19.03.2022

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT BFK 2, BUDOR SØR – OFFENTLIG ETTERSYN

Årsmøtedokumenter til årsmøte 26. februar.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Årsmøtedokumenter til årsmøte 26. februar.

Saker til årsmøte 26. februar 2022

Løtenfjellet hytteeierforening har, i henhold til § 4 i foreningens vedtektenes, mottatt 2 saker til behandling på vårt årsmøte 26.02.22. 

Begge forslagene fra Bjørn Flusund kunngjøres i sin helhet:

1.  Etablere en gang- og sykkelvei langs med østre side av Svaenlivegen fra parkeringsplassene (eller helt fra Budorvegen) til innkjøring for skitrekket. Det er stadig økende biltrafikk i dettet området. Biltrafikken vil øke med ytterligere hytteutbygging med hytteeiere som skal slippe av skigjester ved skitrekket.

2.   Etablere en bro for skiløype over Svaenlivegen, der skiløype passerer mellom p-plassene og skitrekket. Samme begrunnelse som i punkt 1.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Saker til årsmøte 26. februar 2022

Årsmøte 26. februar 2022

Årsmøte i Løtenfjellet hytteeierforening avholdes lørdag 26. februar 2022 kl. 15.00.

Sted: Klubbhuset til Nordbygda/Løten Ski ved Skistadion.

Se mer info her:

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 26. februar 2022