Viktig informasjon fra Hytteeierforeningen ang Corona

Vi er alle mer eller mindre berørt av den pågående pandemien med Corona smitte.

Hytteforeningen oppfordrer alle til å følge myndighetenes pålegg for å redusere spredningen og konsekvensen av pandemien. Vi må huske at dette først og fremst er en situasjon som truer liv, helse, tusenvis blir arbeidsledige og mange mister sitt livsgrunnlag.

Det er synd for alle hytteeiere som ikke bor i Løten kommune og ikke kan bruke hyttene sine, men dette er underordnet pandemiens alvor. 

Allikevel mener hytteforeningen at ivaretakelse og tilsyn av hyttene er viktig. Vi har i dag tidlig vært i kontakt med Løten Almenning om det kan vurderes en tilsynsordning eller liknende i en begrenset utstrekning, utført av oss hytteeiere som en dugnad. Ordningen skal selvfølgelig ikke gå ut over viktige oppgaver knyttet til pandemien.

I etterkant av kontakten med Almenningen, har myndighetene endret forskriften til kun å forby overnatting på hytta. Det er derfor ikke lenger like aktuelt med en organisert tilsynsordning på dagtid, men vi fortsatte dialogen om tiltak for å redusere faren for innbrudd.
Løten Almenning har undersøkt med kommunen om en dispensasjon fra forskriften for å etablere en vaktordning, men denne er dessverre avslått.

Vi oppfordrer alle som er på sine hytter om å ta en ekstra runde i hyttefeltene for å sjekke andre eieres hytter. Ser du tegn til skader eller innbrudd kan dette meldes direkte til eier eller til Løten Almenning på tlf. 62 54 74 40, og eier vil bli kontaktet.
Særlig oppfordrer vi dere hytteeiere som bor i Løten kommune til å bidra med tilstedeværelse i hyttefeltene på kvelds og natt tid.

Dette innlegget ble publisert i info. Bokmerk permalenken.