Områdereguleringsplan Budor sør

Styret registrerer at kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Budor sør den 24. juni uten at våre innspill i særlig grad ble vektlagt under saksbehandlingen.
Vi håper fortsatt på at våre innspill vil bli hensyntatt under detaljreguleringen av området.

Her er kunngjøringen fra kommunen:

Vedtatt plan for Budor Sør

Kommunestyret vedtok den 24.06.2020:

Reguleringsplan for Budor Sør.

Planen legger bl.a. til rette for nye hytteområder mellom Svaenlia, Budor gjestegård og Budor skistadion. Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens planarkiv.

Planvedtaket kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Ev. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år etter kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.

Sommer på Budor

Etter en vanskelig tid med pandemi og redusert bruk av hyttene på seinvinteren, er det godt å kjenne at vi igjen kan nyte hyttelivet. Med sunn fornuft og ved at alle følger smittevernreglene håper vi alle igjen får de gode opplevelsene på Budor. Det være seg på hytta eller ute i naturen.

I Koiedalen er det oppgradert for bading med flåte og fin rampe ut i vannet.

Stolpejakten er nå i gang med mange stolper plassert over store deler av Budor. Her kan du velge område Budor sør, eller du kan velge sykkel og vandrekart som dekker et større område.

Nytt i år er Budorlabyrinten som fører deg gjennom krypfurua på toppen av skiheisen. Her er det lagt inn poster som gir deg muligheten til å delta i trekning av premier.

Vi oppfordrer alle til å legge turen innom gjestegården som nå har åpnet. Sjekk åpningstidene.

Styret ønsker alle en god sommer.

Dette innlegget ble publisert i info. Bokmerk permalenken.