Invitasjon til dialogmøte

Løiten Almenning har fremmet store planer for utvikling av Budorområdet gjennom
områdeplanen «Budor sør». Planen har vært til politisk behandling i Løten
formannskap og ble vedtatt lagt ut til offentlig høring.

Løtenfjellet Hytteeierforening er en uavhengig interesseforening for alle som har
hytte, leilighet eller campingvogn i Løtenfjellet. Vi representerer over tusen familier
som har tilhold i Løtenfjellet.

Hytteeierforeningen har sendt inn en fyldig uttalelse til områdeplanen Budor Sør.

I den forbindelse ønsker vi å invitere til et åpent dialogmøte med dere
politikere i kommunen for å presentere vårt syn og høre dere politikeres syn på denne planen.

Tid: lørdag 8. juni kl.15

Sted: Varmestua ved skiheisen i slalombakken på Budor

Hytteeierforeningen vil presentere punktene fra høringssvaret, deretter vil de politiske partiene hver få mulighet til å redegjøre for sitt syn på planen og utviklingen av Budor.
Taletiden vil kunne begrenses ut fra antall deltakende partier.

Møtet avsluttes med en paneldebatt hvor de politiske partier er deltakere og publikum
får mulighet til å stille spørsmål.

Det blir servering av kaffe og forfriskninger.

Vi beregner å være ferdige til kl. 17:00

Velkommen!

Styret i Løtenfjellet hytteeierforening

Dette innlegget ble publisert i info. Bokmerk permalenken.