Løten Røde Kors

Ved akutt sykdom eller skade er det fortsatt viktig at nødnummer 1-1-3 benyttes. Hvis det er nødvendig vil de kontakte oss.

Kontakt oss:

Mobiltelefon: 905 42 144

E-post: hjelpekorps@lotenrodekors.no
Har dere ellers spørsmål eller trenger hjelp til noe, så kontakt oss. Vi er alltid behjelpelige.

Med utgangspunkt fra Røde Kors-hytta på Budor er Løten Røde Kors Hjelpekorps eneste bemannede vakthytte på søndre del av Hedmarksvidda. Hytta vår sto ferdig i 1983 og vi har derfor etter hvert lange tradisjoner og mye erfaring med å drive redningstjeneste og beredskap her. Røde Kors-hytta på Budor bemannes i romjul, vinterferie og påskeferie, og de aller fleste helgene gjennom hele vintersesongen, og brukes i tillegg til aktiviteter gjennom hele året. Når hytta ikke er bemannet er våre mannskaper i hjemmevakt og sånn sett aldri langt unna om noe skulle oppstå.

Primært utfører Røde Kors redningsoppdrag og yter førstehjelp til skiturister, hyttefolk og andre på Hedmarksvidda. Vi er en utstrakt hånd til de som blir rammet av sykdom eller skade, for de som går seg bort eller savner noen, og for de som blir overrasket av dårlig vær og ikke har nødvendig utstyr til å komme seg trygt hjem. Ved slike nød-hendelser mottar vi anmodning om bistand fra helsevesenet og politiet. Det er viktig at slike henvendelser rettes til helsevesenet og politiet, og ikke direkte til oss.

I tillegg utfører vi en rekke andre tjenester og oppgaver på Budor, når hytta er bemannet er vi eneste døgnåpne tilbud på Budor. I helgene er vi tilstede fra ca. 17:00 på fredag til ca. 18:00 på søndag og er tilgjengelig hele døgnet. Vi ønsker å formidle at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss og at vi gjerne bidrar med smått og stort så sant vi har mulighet. Blant konkrete tjenester vi utfører kan vi nevne:

 • Vannkjøring til hytter langs Ruskåsen/Målivegen som ikke har vinterbrøytet vei. Dette er et populært tilbud, hvor vi henter tomme vannkanner på kvelden etter kl 17:00 og leverer de igjen fulle samme kveld. Dette foregår i hovedsak i romjul, vinterferie og påskeferie, men også på helg i vintersesongen på forespørsel. For hyttene i Målia-område ber vi om at dere melder ifra hvis det er behov for at vi skal kjøre frem til Målia, ellers kjører vi til og med hyttene ved Vegenden. Vi ønsker at dere benytter de nye adressene som merking på kannene, samt at dere setter opp en merket planke-bit e.l. der hvor vi plukker opp kannene. Tjenesten er gratis som tidligere. Ta kontakt eller følg med på facebook-siden vår!
 • Transport av bagasje mellom vei og hytte. Etter avtale transporterer vi oppakning for lengre tids opphold fra vei og inn til hytta. Vi har tillatelse til bruk av snøscooter til dette formålet. Ta kontakt med oss pr telefon for å gjøre avtale. Pris etter fastsatte takster.
 • Hjertestarter tilgjengelig hele døgnet, hele året. Vi har fått i gave fra Løtenfjellet hytteierforening en hjertestarter som er plassert i et varmeskap utenfor Røde Kors-hytta. Vi sørger for at hjertestarteren alltid er klar til bruk.
  1. Identifiser hjertestans og ring 1-1-3
  2. Start hjerte-lunge-redning (HLR)
  3. Få noen andre til å hente hjertestarteren på Røde Kors-hytta, mens HLR pågår.
  4. Koble til hjertestarteren og følg rådene.

Vi ønsker å oppfordre dere som disponerer hytte eller campingvogn om å ta generelle forhåndsregler hva gjelder brannsikkerhet. Brann i hytte eller campingvogn er en av marerittene man kan se for seg.

Sørg for å ha batterier i røykvarsler og gassalarm! Ha tilgjengelig slokkeutstyr. Og sist men ikke minst; fjern snø som sperrer for rømningsveier, for eksempel foran vinduer.

Hva gjelder situasjonen rundt koronaviruset vil vi følge situasjonen nøye og innrette aktiviteten etterråd gitt av helsemyndighetene og Røde Kors.

Gjennom vintersesongen arrangerer vi flere kurs for redningsmannskaper fra hele fylket og dere vil derfor kunne oppleve at vi i perioder har noe økt aktivitet og tilstedeværelse på Budor.

Vi i Røde Kors gjør dette på frivillig basis, det vil si at våre medlemmer ikke får betalt for jobben som gjøres. Vi håper at du setter pris på at Røde Kors er i beredskap på Hedmarksvidda og du vil støtte vårt arbeid.

Vipps: #501548 Løten Røde Kors Hjelpekorps
Kontonummer: 1865.20.11027

Vennlig hilsen

Løten Røde Kors Hjelpekorps