Saker til årsmøte 26. februar 2022

Løtenfjellet hytteeierforening har, i henhold til § 4 i foreningens vedtektenes, mottatt 2 saker til behandling på vårt årsmøte 26.02.22. 

Begge forslagene fra Bjørn Flusund kunngjøres i sin helhet:

1.  Etablere en gang- og sykkelvei langs med østre side av Svaenlivegen fra parkeringsplassene (eller helt fra Budorvegen) til innkjøring for skitrekket. Det er stadig økende biltrafikk i dettet området. Biltrafikken vil øke med ytterligere hytteutbygging med hytteeiere som skal slippe av skigjester ved skitrekket.

2.   Etablere en bro for skiløype over Svaenlivegen, der skiløype passerer mellom p-plassene og skitrekket. Samme begrunnelse som i punkt 1.

Dette innlegget ble publisert i info. Bokmerk permalenken.