Innspill og merknader ang. detaljreguleringen fra Løtenfjellet hytteeierforening

Løtenfjellet hytteeierforening har, etter vår foreløpige kjennskap til utbyggingen av området ved Gjestegården, valgt å formidle våre innspill og merknader før detaljreguleringen av felt BS1 og BS2 til Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL den 23.11.2021.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Innspill og merknader ang. detaljreguleringen fra Løtenfjellet hytteeierforening

DETALJREGULERING FELT BS1 OG BS2 – BUDOR SØR, LØTEN KOMMUNE

Svarfrist for innspill og merknader er 25.11.2021 og sendes skriftlig til Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL, Sommerrogata 17, 0255 Oslo, eller per e-post til post@ejco.no

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for DETALJREGULERING FELT BS1 OG BS2 – BUDOR SØR, LØTEN KOMMUNE

Referat fra medlemsmøte 09.10.2021

Hytteeierforeningen hadde et vellykket medlemsmøte i skiutleien den 9. oktober 2021. Det deltok 55 hytteeiere og 4 styrerepresentanter på møtet.

I tillegg til informasjonen fra Hytteeierforeningen fikk vi god informasjon fra Løten Almenning, Budor hytteutleie, Løiten Jeger- og Fiskerforening og Løten Røde Kors Hjelpekorps.

Styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra møtet, og det er etterlyst et referat.

Referatet og presentasjonen er lagt tilgjengelig på denne siden.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Referat fra medlemsmøte 09.10.2021

Inngjerding av fritidsboliger på Budor

Kommunen har åpnet for en begrenset inngjerding i tilknytning til fritidsbolig for å hindre at beitedyr forårsaker ulempe og skade på eiendommen. 

Det er begrensning i høyde og antall meter med gjerde. Les mer om dette i «Retningslinjer for gjerding på Budor».

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Inngjerding av fritidsboliger på Budor

Velkommen til medlemsmøte 9. oktober 2021 kl. 15.00-17.00 i skiutleien ved skitrekket.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Velkommen til medlemsmøte 9. oktober 2021 kl. 15.00-17.00 i skiutleien ved skitrekket.