Medlemsbladet 2021

Medlemsbladet 2021, er nå klart, og du finner det under fanen «Medlemsblad».
I henhold til årsmøtevedtak 2020, sak 5, blir det i år ikke sendt ut medlemsblad til medlemmene. 

For de som ønsker bladet, er blader lagt i foreningens postkasser ved Gjestegården.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Medlemsbladet 2021

Tidligere annonsert medlemsmøte 3. oktober er dessverre avlyst.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Tidligere annonsert medlemsmøte 3. oktober er dessverre avlyst.

Områdereguleringsplan Budor sør

Styret registrerer at kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Budor sør den 24. juni uten at våre innspill i særlig grad ble vektlagt under saksbehandlingen.
Vi håper fortsatt på at våre innspill vil bli hensyntatt under detaljreguleringen av området.

Her er kunngjøringen fra kommunen:

Vedtatt plan for Budor Sør

Kommunestyret vedtok den 24.06.2020:

Reguleringsplan for Budor Sør.

Planen legger bl.a. til rette for nye hytteområder mellom Svaenlia, Budor gjestegård og Budor skistadion. Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens planarkiv.

Planvedtaket kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Ev. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år etter kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.

Sommer på Budor

Etter en vanskelig tid med pandemi og redusert bruk av hyttene på seinvinteren, er det godt å kjenne at vi igjen kan nyte hyttelivet. Med sunn fornuft og ved at alle følger smittevernreglene håper vi alle igjen får de gode opplevelsene på Budor. Det være seg på hytta eller ute i naturen.

I Koiedalen er det oppgradert for bading med flåte og fin rampe ut i vannet.

Stolpejakten er nå i gang med mange stolper plassert over store deler av Budor. Her kan du velge område Budor sør, eller du kan velge sykkel og vandrekart som dekker et større område.

Nytt i år er Budorlabyrinten som fører deg gjennom krypfurua på toppen av skiheisen. Her er det lagt inn poster som gir deg muligheten til å delta i trekning av premier.

Vi oppfordrer alle til å legge turen innom gjestegården som nå har åpnet. Sjekk åpningstidene.

Styret ønsker alle en god sommer.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Områdereguleringsplan Budor sør

Løtenfjellet Hytteeierforenings uttalelser på Områdereguleringsplan for Budor sør.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Løtenfjellet Hytteeierforenings uttalelser på Områdereguleringsplan for Budor sør.

Viktig informasjon fra Hytteeierforeningen ang Corona

Vi er alle mer eller mindre berørt av den pågående pandemien med Corona smitte.

Hytteforeningen oppfordrer alle til å følge myndighetenes pålegg for å redusere spredningen og konsekvensen av pandemien. Vi må huske at dette først og fremst er en situasjon som truer liv, helse, tusenvis blir arbeidsledige og mange mister sitt livsgrunnlag.

Det er synd for alle hytteeiere som ikke bor i Løten kommune og ikke kan bruke hyttene sine, men dette er underordnet pandemiens alvor. 

Allikevel mener hytteforeningen at ivaretakelse og tilsyn av hyttene er viktig. Vi har i dag tidlig vært i kontakt med Løten Almenning om det kan vurderes en tilsynsordning eller liknende i en begrenset utstrekning, utført av oss hytteeiere som en dugnad. Ordningen skal selvfølgelig ikke gå ut over viktige oppgaver knyttet til pandemien.

I etterkant av kontakten med Almenningen, har myndighetene endret forskriften til kun å forby overnatting på hytta. Det er derfor ikke lenger like aktuelt med en organisert tilsynsordning på dagtid, men vi fortsatte dialogen om tiltak for å redusere faren for innbrudd.
Løten Almenning har undersøkt med kommunen om en dispensasjon fra forskriften for å etablere en vaktordning, men denne er dessverre avslått.

Vi oppfordrer alle som er på sine hytter om å ta en ekstra runde i hyttefeltene for å sjekke andre eieres hytter. Ser du tegn til skader eller innbrudd kan dette meldes direkte til eier eller til Løten Almenning på tlf. 62 54 74 40, og eier vil bli kontaktet.
Særlig oppfordrer vi dere hytteeiere som bor i Løten kommune til å bidra med tilstedeværelse i hyttefeltene på kvelds og natt tid.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Viktig informasjon fra Hytteeierforeningen ang Corona