Saker til årsmøte 26. februar 2022

Løtenfjellet hytteeierforening har, i henhold til § 4 i foreningens vedtektenes, mottatt 2 saker til behandling på vårt årsmøte 26.02.22. 

Begge forslagene fra Bjørn Flusund kunngjøres i sin helhet:

1.  Etablere en gang- og sykkelvei langs med østre side av Svaenlivegen fra parkeringsplassene (eller helt fra Budorvegen) til innkjøring for skitrekket. Det er stadig økende biltrafikk i dettet området. Biltrafikken vil øke med ytterligere hytteutbygging med hytteeiere som skal slippe av skigjester ved skitrekket.

2.   Etablere en bro for skiløype over Svaenlivegen, der skiløype passerer mellom p-plassene og skitrekket. Samme begrunnelse som i punkt 1.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Saker til årsmøte 26. februar 2022

Årsmøte 26. februar 2022

Årsmøte i Løtenfjellet hytteeierforening avholdes lørdag 26. februar 2022 kl. 15.00.

Sted: Klubbhuset til Nordbygda/Løten Ski ved Skistadion.

Se mer info her:

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 26. februar 2022

Innspill og merknader ang. detaljreguleringen fra Løtenfjellet hytteeierforening

Løtenfjellet hytteeierforening har, etter vår foreløpige kjennskap til utbyggingen av området ved Gjestegården, valgt å formidle våre innspill og merknader før detaljreguleringen av felt BS1 og BS2 til Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL den 23.11.2021.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Innspill og merknader ang. detaljreguleringen fra Løtenfjellet hytteeierforening

DETALJREGULERING FELT BS1 OG BS2 – BUDOR SØR, LØTEN KOMMUNE

Svarfrist for innspill og merknader er 25.11.2021 og sendes skriftlig til Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL, Sommerrogata 17, 0255 Oslo, eller per e-post til post@ejco.no

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for DETALJREGULERING FELT BS1 OG BS2 – BUDOR SØR, LØTEN KOMMUNE

Referat fra medlemsmøte 09.10.2021

Hytteeierforeningen hadde et vellykket medlemsmøte i skiutleien den 9. oktober 2021. Det deltok 55 hytteeiere og 4 styrerepresentanter på møtet.

I tillegg til informasjonen fra Hytteeierforeningen fikk vi god informasjon fra Løten Almenning, Budor hytteutleie, Løiten Jeger- og Fiskerforening og Løten Røde Kors Hjelpekorps.

Styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra møtet, og det er etterlyst et referat.

Referatet og presentasjonen er lagt tilgjengelig på denne siden.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Referat fra medlemsmøte 09.10.2021