Oppdatering på vår kommunikasjon med Løten kommune angående avgiftsøkningen for 2021

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Oppdatering på vår kommunikasjon med Løten kommune angående avgiftsøkningen for 2021

Referat fra årsmøte 22. mai 2021

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Referat fra årsmøte 22. mai 2021

Årsmøte i Løtenfjellet hytteeierforening

På grunn av smittevernregler blir årsmøte 2021 gjennomført på Teams lørdag 22. mai 2021 kl.15:00. Styret og valgkomite møter i peisestua på Gjestegården kl. 14:30.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen

3. Styrets årsmelding

4. Foreningens årsregnskap

5. Styrets forslag til arbeidsplan for 2021

6. Medlemskontingent for 2022

7. Styrets forslag til budsjett for 2021

8. Eventuelle innkomne saker

9. Valg

Saker til årsmøte sendes styreleder på mail: jan-erik.andersen@online.no innen 15. mai 2021

Ønsker alle velkommen til årsmøte.

Hilsen styret

Linken for å være med:

https://teams.live.com/meet/94571112600861

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte i Løtenfjellet hytteeierforening

Økning i kommunale avgifter og klagerett på eiendomsskattetaksten

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Økning i kommunale avgifter og klagerett på eiendomsskattetaksten

Medlemsbladet 2021

Medlemsbladet 2021, er nå klart, og du finner det under fanen «Medlemsblad».
I henhold til årsmøtevedtak 2020, sak 5, blir det i år ikke sendt ut medlemsblad til medlemmene. 

For de som ønsker bladet, er blader lagt i foreningens postkasser ved Gjestegården.

Skrevet i info | Kommentarer er skrudd av for Medlemsbladet 2021