Nyttige telefonnummer

Kontakt Løten Røde Kors Hjelpekorps

Ved akutt sykdom eller skade   1-1-3

Mobiltelefon: 905 42 144
E-post: hjelpekorps@lotenrodekors.no

Hytteservice – Terje Fjeld

E-post: terjefjeld71@gmail.com,  Tlf. 95 28 31 86.
https://www.budorhytteserviceas.no/

Løten kommune: 
Vakttelefon vann/avløp Budor og Svaenlia: 95 15 44 66

 

Kontaktpersoner i Løiten Almenning:

Endre Jørgensen  – Almenningsbestyrer.                                
E-post: endre@loitenalmenning.no

Johan Ch. Fischer  – Utvikling hytte- og tomteområder
Kontakt person for: Ledige hyttetomter.                                     
E-post: johan@loitenalmenning.no Tlf: 91 81 28 88

Hilde Nyborg Fischer – Kontorleder/ marked  
Kontaktperson for: Festeforhold, bruksrett, åremålskoier, websider.
E-post: hildeg@loitenalmenning.no  Tlf: 90 67 77 04.

Håvard Dufseth – Avd. leder skog.
Kontaktperson for: Hogst og rydding ved hyttetomter, sjølhogst av ved. Skogsdrift generelt.
E-post: havard@loitenalmenning.no   Tlf: 92 22 85 65.

Terje Nilssen – Jakt- og utmarksoppsyn.
Tlf: 91 73 03 16.