Nyttige telefonnummer

Kontakt Løten Røde Kors Hjelpekorps

Ved akutt sykdom eller skade   1-1-3

Hyttetelefon: 62 59 44 77
Mobiltelefon: 452 48 283/905 42 144
E-post:lotenrkh@hotmail.com
 

Kontaktpersoner i Løiten Almenning:

Snøryddere:

BUDOR NORD                                               97 46 54 60
BUDOR OG BUDOR CARAVAN                97 48 53 44
SVAENLIA                                                      97 48 53 50

Hytteservice – Øivind Nordvold,
E-post: oivind@budor.no,  Tlf. 91 62 01 33.
 
Svein Arild Kristiansen – Avd. leder.
Veg – og maskinansvarlig. Kontaktperson for: Veg, vegbommer, snørydding, skilting.
E-post: svein@loitenalmenning.no   Tlf: 95 13 20 23.
 
Hilde Nyborg – Kontorleder.  
Kontaktperson for: Festeforhold, bruksrett, åremålskoier, websider.
E-post: hildeg@loitenalmenning.no  Tlf: 90 67 77 04.
 
Arve SmestadAvd. leder skog.
Kontaktperson for: Hogst og rydding ved hyttetomter, sjølhogst av ved. Skogsdrift generelt.
E-post: arve@loitenalmenning.no   Tlf: 91 64 15 63.
 
Arne Erik Myhre – Almenningsbestyrer
Kontakt person for: Ledige hyttetomter.                                     
E-post: arne@loitenalmenning.no
 
Terje Nilssen – Jakt- og utmarksoppsyn. Tlf: 91 73 03 16.
  
Løten kommune: Vakttelefon vann/avløp Budor og Svaenlia: 95 15 44 66