Kommuneplanen på høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet i Løten har i møte 03.06.15 vedtatt å legge kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 20.06 til 01.09. Planen skal avløse gjeldende arealdel av kommuneplanen fra 2005. Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen, og viser framtidige byggeområder og tiltak, ulike arealformål og hensynssoner.

Eventuell uttalelse til planforslaget må sendes Løten kommune innen 1. september

Plandokumentene er utlagt på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside.

Se planene her:

http://www.loten.kommune.no/kommuneplan2015-2026/

 

 

Dette innlegget ble publisert i info. Bokmerk permalenken.