Styret

STYRESAMMENSETNING 

Leder:                       Tor Anton Andersen

Kasserer:                  Anne Sewell Engen

Styremedlem.          Terje Arnesveen, Johan Bysveen og Sigbjørn Slettenl

Varamedlem.           Knut Færgen og  Thor Arne Martin Engebretsen

Valgkomite: Odd Kr. Aas, Johan Øie og Knut Andersen
Revisorer: Unni E. Hagenstuen og Gerd Bråthen