FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT BFK 2, BUDOR SØR – OFFENTLIG ETTERSYN

Hytteeierforeningen har mottatt forslag til reguleringsplan for hyttefelt BFK2 i område Budor Sør. 
Det planlegges på dette feltet for 13 leilighetsbygg i to etasjer.

Eventuelle uttalelser til planen må sendes Løten kommune innen 19.03.2022

Dette innlegget ble publisert i info. Bokmerk permalenken.