DETALJREGULERING FELT BS1 OG BS2 – BUDOR SØR, LØTEN KOMMUNE

Svarfrist for innspill og merknader er 25.11.2021 og sendes skriftlig til Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL, Sommerrogata 17, 0255 Oslo, eller per e-post til post@ejco.no

Dette innlegget ble publisert i info. Bokmerk permalenken.